Kampfakta

Se kampfakta og tabeller her:

22. august 2014

19. august 2014

15. august 2014

12. august 2014

8. august 2014

5. august 2014

1. august 2014

30. juli 2014

25. juli 2014

23 juli 2014

18. juli 2014

15. juli 2014

11. juli 2014

8. juli 2014

5. juli 2014

2. juli 2014

27.juni 2014

24. juni 2014

20. juni 2014

17. juni 2014

13. juni 2014

10. juni 2014

5. juni 2014

2. juni 2014

29. mai 2014

27. mai 2014

22. mai 2014

20. mai 2014

15. mai 2014

12. mai 2014

9.mai 2014

6. mai 2014

1. mai 2014

29. april 2014

24. april 2014

15. april 2014

11. april 2014

8. april 2014

4. april 2014

1. april 2014

28. mars 2014

25. mars 2014

21. mars 2014

18. mars 2014

14. mars 2014

11. mars 2014

7. mars 2014

4. mars 2014

28. februar 2014

25. februar 2014

21.februar 2014

18. februar 2014

14. februar 2014

11. februar 2014

7. februar 2014

04. februar 2014

31. januar 2014

28. januar 2014

24. januar 2014

21. januar 2014

17. januar 2014

14. januar 2014

10. januar 2014

7. januar 2014

3. januar 2014

24. desember 2013

20. desember 2013

17. desember 2013

13. desember 2013

10. desember 2013

6. desember 2013

3. desember 2013

29. november 2013

26. november 2013

22. november 2013

19. november 2013

15. november 2013

12. november 2013

8. november 2013

5. november 2013

1. november 2013

29. oktober 2013

25. oktober 2013

22. oktober 2013

18. oktober 2013

15. oktober 2013

11. oktober 2013

8. oktober 2013

4. oktober 2013

1. oktober 2013

27. september 2013

24. september 2013

20. september 2013

17. september 2013

13. september 2013

10. september 2013

6. september 2013

3. september 2013

30. august 2013

27. august 2013

23. august 2013

20. august 2013

16. august 2013

13. august 2013

9. august 3013

6. august 2013

02. august 2013

30. juli 2013

26. juli 2013

23. juli 2013

19. juli 2013

16. juli 2013

12. juli 2013

9. juli 2013

2. juli 2013

28. juni 2013

25. juni 2013

21. juni 2013

18. juni 2013

14. juni 2013

11.juni 2013

7. juni 2013

4. juni 2013

31. mai 2013

28. mai 2013

24. mai 2013

14. mai 2013

10. mai 2013

7. mai 2013

3. mai 2013

30. april 2013

26. april 2013

23. april 2013

19. april 3013

16. april 3013

12. april 2013

9. april 2013

5. april 2013

26. mars 2013

22. mars 2013

19. mars 2013

15. mars 2013

12. mars 2013

8. mars 2013

5. mars 2013

1. mars 2013

26. februar 2013

22. februar 2013

19. februar 2013

15. februar 2013

12. februar 2013

8. februar 2013

5. februar 2013

1. februar 2013

29. januar 2013

25. januar 2013

22. januar 2013

18. januar 2013

15. januar 2013

11. januar 2013

8. januar 2013

4. januar 2013

28.desember 2012

21.desember 2012

18. desember 2012

14. desember 2012

11. desember 2012

7. desember 2012

4. desember 2012

30. november 2012

27. november 2012

23. november 2012

20. november 2012

16. november 2012

13. november 2012

9. november 2012

6. november 2012

2. november 2012

30. oktober 2012

26. oktober 2012

23. oktober 2012

19. oktober 2012

16. oktober 2012

12. oktober 2012

9. oktober 2012

5. oktober 2012

2. oktober 2012

28. september 2012

25. september 2012

21. september 2012

18. september 2012

14. september 2012

11. september 2012

7.september 2012

4.september 2012

31. august 2012

28. august 2012

24. august 2012

21.august 2012

17.august 2012

10. august 2012

7. august 2012

2. august 2012

31.juli 2012

24. juli 2012

20. juli 2012

17.juli 2012

13. juli 2012

10. juli 2012

6. juli 2012

3.juli 2012

29.juni 2012

26.juni 2012

22.juni 2012

19.juni 2012

15. juni 2012

12. juni 2012

5. juni 2012

30. mai 2012

25. mai 2012

22. mai 2012

18. mai 2012

15. mai 2012

11. mai 2012

8. mai 2012

2. mai 2012

27. april 2012

24. april 2012

20. april 2012

17. april 2012

13. april 2012

11. april 2012

3. april 2012

30. mars 2012

27. mars 2012

20. mars 2012

16. mars 2012

13. mars 2012

9. mars 2012

6. mars 2012

2. mars 2012

28. februar 2012

24. februar 2012

21. februar 2012

17. februar 2012

14. februar 2012

10. februar 2012

7. februar 2012

3. februar 2012

31. januar 2012

27. januar 2012

24. januar 2012

20. januar 2012

17. januar 2012

13. januar 2012

10. januar 2012

6. januar 2012

3. januar 2012

31. desember 2011

23. desember 2011

20. desember 2011

16. desember 2011

13. desember 2011

9. desember 2011

2. desember 2011

29. november 2011

25. november 2011

22. november 2011

18. november 2011

15. november 2011

11. november 2011

8. November 2011

4. November 2011

1. November 2011

28. oktober 2011

25. oktober 2011

21. oktober 2011

18.oktober 2011

14. oktober 2011

11. oktober 2011

7. oktober 2011

4. oktober 2011

30. september 2011

27. september 2011

20. september 2011

16. september 2011

13. september 2011

9. september 2011

6. september 2011

2. september 2011

30. august 2011

24. august 2011

23. august 2011

19. august 2011

16. august 2011

12. august 2011

9. august 2011

5. august 2011

2. august 2011

29. juli 2011

26.juli 2011

22. juli 2011

19. juli 2011

15. juli 2011

12.juli 2011

8. juli 2011

5. juli 2011

1. juli 2011

28. juni 2011

24. juni 2011

21. juni 2011

17. juni 2011

15. juni 2011

10. juni 2011

6. juni 2011

1.juni 2011

30. mai 2011

27. mai 2011

24. mai 2011

20. mai 2011

13. mai 2011

10. mai 2011

6. mai 2011

3. mai 2011

29. april 2011

27. april 2011

19. april 2011

15. april 2011

12. april 2011

8. april 2011

5. april 2011

1.april 2011

29. mars 2011

25. mars 2011

22. mars 2011

18. mars 2011

15. mars 2011

https://tipsfotball.com/wp-content/uploads/2014/01/Fakta-030114.pdf

Powered by WordPress | Nettsiden er levert av SmithStudios