Odds på Oljefond-sjef

27/04/2020

«Oljefondet», eller Statens Pensjonsfond Utland, heretter omtalt som SPU, ble opprettet i 1996 og har vært en suksess.

Fra den forholdsvis spede starten passerte fondet 2.500 milliarder kroner i 2010. I 2013 hadde verdien passert 5.000 milliarder og seks år senere var verdien doblet igjen. I utgangen av 2019 passerte verdien 10.000 milliarder.

Erna Solberg overtok regjeringsansvaret i 2013 og regjeringene hun har ledet har hatt ansvaret for nasjonalbudsjettene i 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019. I disse fem årene har SPU vokst med 3,7 milliarder kroner. Det er verdt å merke seg at SPU samlet i disse årene netto har fått tilført minus 86 milliarder kroner. Økningen i fondet skyldes en avkastning på rundt 3.000 milliarder og over 700 milliarder grunnet svekket kronekurs.

Det er brukt veldig mye penger i landet siden 2014, noe som har gitt høy aktivitet og lav ledighet, men inflasjonen i Norge har vært om lag tre ganger så høy som den har vært i EU, og over målet til Norges Bank. Den norske kronen har falt i takt med pengebruken. Samtidig er den norske kronen sårbar for ensrettingen i norsk økonomi.

I norske kroner har SPUs verdi doblet seg de siste seks årene, mens det i amerikanske dollar har økt med 38 %. I januar i år valgte FrP å trekke seg fra regjeringen. Jan Tore Sanner overtok som finansminister og noe av det første Sanner uttalte i sin nye stilling var at vi nå må stramme inn på pengebruken.

Slik har det absolutt ikke blitt, hele verden er endret på få måneder. SPUs verdi har faktisk økt til 10.600 milliarder. Avkastningen er beregnet til å være minus 1.400 milliarder, men den stadig svakere norske kronen holder verdien i NOK oppe. Så sent som i desember i fjor antok en rekke meglerhus og banker i Skandinavia at oljeprisen ville ligge på rundt 65 dollar per fat i 2020, før den skulle øke noe i 2021. I Statsbudsjettet for 2020 lå anslaget noe lavere, men selvfølgelig mye høyere enn det oljeprisen er i dag.

Den som skal lede SPU fremover må regne med en langt mer strevsom arbeidsdag enn det forgjengerne har hatt.

Slyngstad går, men hvem kommer?

Yngve Slyngstad har vært leder i Norges Bank Investment Management (NBIM) fra 2008. Det har stort sett gått veldig bra, stille og rolig for seg. Få spørsmål har vært stilt. Etiske spørsmål har dog fått en større oppmerksomhet. Slyngstad sa opp i oktober, han fortsetter til den nye lederen tiltrer og Slyngstad skal etter planen fortsette å arbeide i NBIM.

SPU må ha en ny leder og valget falt på Nicolai Tangen. Han skal etter planen overta i september. 53-åringen fra Kristiansand har i 15 år drevet investeringsfondet AKO Capital i London og er ifølge Kapital nr. 41 på listen over Norges rikeste, med en antatt formue på 5,5 milliarder kroner. Tangen var ikke blant navnene på Norges Bank sin offentlige søkerliste da fristen utløp 21. februar, men han var på en såkalt «longlist» med 41 navn Norges Bank sitt ansettelsesutvalg hadde utarbeidet 20. januar. På den offentlige søkerlisten som var klar en drøy måned senere var en av søkernes navn var unntatt offentlighet. Ifølge Norges Bank var Nicolai Tangen i førstegangsintervju med ansettelsesutvalget allerede 12. februar, altså før søknadsfristen utløp og da er det nærliggende å tro det var Tangens navn som ikke ble offentliggjort ni dager senere.

Norges bank har skrevet en lang avhandling om ansettelsen av Nicolai Tangen, hvor det blant annet står:

«Tangen startet opp AKO Capital i 2005. Investeringsfondet har 17 milliarder amerikanske dollar under forvaltning og rundt 70 ansatte. I 2013 etablerte han AKO Foundation som støtter initiativer innen utdannelse, kunst og klima. Tangen opprettet i 2002 AKO Trust. Denne trusten vil nå bli oppløst, og midlene vil bli tilført den veldedige stiftelsen AKO Foundation. I tillegg vil inntjeningen fra Tangens andel i AKO Capital i ansettelsesperioden tilføres AKO Foundation. Tangen vil tre ut av alle verv han har knyttet til AKO Capital og AKO Foundation, slik at selskapet og stiftelsens investeringer gjøres helt uavhengig av Tangen.»

At Tangen har tjent 400 – 500 millioner kroner i året hos ACO Capital når fondet «bare» har en forvaltningskapital på rundt 170 milliarder, ser ikke helt fornuftig ut.

Hvordan har Norges Bank tenkt at man skal sikre seg at Tangen ikke skal ha noe som helst å gjøre med AKO Capital og AKO Foundation sine investeringer å gjøre? Det må i praksis være umulig.

Rikdom skaper makt og i denne saken er det en rekke bindinger som ser ut til å være veldig uheldige. Mange at Tangens referanser deltok på det mye omtalte seminaret «Back to University» i november.

Tangens kunstsiloprosjekt i fødebyen Kristiansand til over 600 millioner gjør at det blir vrient å si nei til ham. I et intervju med E24 uttaler han at han ved å flytte tilbake til Norge vil bidra med 60 – 70 millioner i formueskatt i året. Det høres også positivt ut i de flestes ører.

Hva motiverer en suksessfull forvalter som Nikolai Tangen å takke ja til stillingen som øverste sjef for forvaltningen av vår felles formue.

Sett utenifra kan det se ut som om Tangen kan bli stoppet av jantelov og misunnelse, men i denne ansettelsessaken er den manglende transparensen for åpenbar. Norge har som nasjon noen svært utfordrende år foran seg og full åpenhet om Statens Pensjonsfond Utland er en forutsetning for fremtiden. Blant de beste egenskapene til det norske samfunnet er tillit. Ansettelsen av Tangen inngir slett ikke tillit.

Norges Bank forsvarer ansettelsen og prosessen så godt de kan, men kan se ut til å malt seg inn i et hjørne. Hvordan de skal komme seg ut av dette er ikke godt å si, men det må innebære at de innrømmer at de har gjort feil, og det er som kjent noe av det de fleste av oss mennesker behersker svært dårlig.

Spillselskapet Coolbet har vurdert sjansene til en rekke aktuelle kandidater som leder av SPU, både på dem som var på søkerlisten og flere andre. Det mest interessante spillet ser dog ut til å være:

Er Nicolai Tangen CEO for Statens Pensjonsfond Utland 01.01.2021. Her er oddsen 1,90 både på Ja og på Nei.

Med det som hittil har kommet frem må Nei være et godt alternativ, da det høyst sannsynlig stadig vil komme frem opplysninger som taler for at ansettelsen av Nicolai Tangen kom som et resultat av meget dårlig håndverk av de involverte partene.


Tips

Bookietest2019