70 år i spillernes tjeneste

13/03/2017

Den 13. mars 1948 gikk den første spilleomgangen i Norsk Tippings regi av stabelen her hjemme.

Da hadde potensielle spillere allerede kunnet lære om nyvinningen et halvt års tid gjennom det nystartede Tippebladet Tips!

Det var sommeren 1946 at Norsk Tipping ble besluttet opprettet med staten, idrettsforbundet og fotballforbundet som eiere. Det tok dog ett og trekvart år før befolkningen i det krigsherjede landet vårt var klar for å fylle ut tippetegn på 12 engelske kamper på en kupong bestående av tre deler. Det til den salige pris av 25 øre pr rekke.

Da hadde de mest nysgjerrige og ivrige blant nordmenn allerede kunne lære om den nye hobbyen i flere måneder i det nystartede Tippebladet Tips. Tipping og spill var for det store flertall totalt ukjente begreper, og Tips stod med sin ekspertise – som også inkluderte et nordisk samarbeid med søsterorganene i nabolandene – for den nødvendige læringsprosessen blant nordmenn flest.

Tips, 70 år. Tipsfotball.no - Tips | Sport og spill

Med alt fra elementære basiskunnskaper omkring sport og spill, til mer spesialisert matematisk og statistisk systemutvikling, hjalp Tips’ redaksjonelle stab de kommende kunder av Norsk Tipping «til rette».

Utgiver og eier H.M. Hauge, som også stod bak Verdensrevyen, sikret seg tidlig Folke Bålstad – en legende i medie- og idretts-Norge – som leder av den nye redaksjonen. Hans skarpe penn og søkelys på den idrettspolitiske hverdag har satt standard for etterfølgerne i TIPS-redaksjonen opp gjennom tiårene. Bålstad evnet å sette dagsorden i svært mange sammenhenger, alt ut fra en basis i Tips hovedvirkeområde som sports- og spillkundenes ivaretager og organ.

Salg etter 47 år
Helt frem til 1994 var Tips i Hauge-familiens eierskap. Da valgte man å selge til Syntaxe AS på Lørenskog, som videreutviklet og utvidet avisen både i farger, format og størrelse. I 1997 ble så et bud fra Hjemmet Mortensens AS godtatt av Syntaxe, og avisen ble en del av HM-konsernets enorme portefølje. Våren 2007 var det klart for tidenes fjerde eierskap. MediaDirect-gruppen overtok og redaksjonen får sine lokaler i Drammen. Der fikk vi også i en periode se landets eneste rene fotballavis som ekstra produkt.

Det er med en ikke ubetydelig stolthet jeg etter beste evne ga mine bidrag til dette ikoniske tidsskriftet i nesten 30 år. Tiår med store og mange utfordringer og endringer både i mediebildet og ikke minst i en eksplosivt voksende spill- og gamingindustri. I likhet med mine kolleger opp gjennom disse årene, er jeg veldig klar over hvor privilegerte vi var som kunne livnære oss av å følge og skrive om det vi hadde som hobby.

Tips feirer altså 70 år som avis og spesialorgan for de spill- og fotballinteresserte til høsten. Det er all mulig grunn til å gratulere, og på vegne av dagens redaksjonsstab be dere alle, kjære lesere, om fortsatt tillit for fremtiden. Avisen er for og til dere.

EIERE
1947 – 1994      H.M. Hauge
1994 – 1997      Syntaxe AS
1997 – 2007      Hjemmet Mortensen AS
2007 -                 Tips Gaming AS

REDAKTØRER
Folke Bålstad
Øyvin Svendsen
Ulf Inge Bjaaland/Gunnar Fjellengen
Ulf Inge Bjaaland
Alf Henning Fredstad
Øivind Smestad
Kim Lauritz Marki

Grattis!


Øivind Smestad

Bookietest 2017/18