Motforestillinger ingen adgang!

06/05/2017

KOMMENTAR: Storting og regjering er i ferd med å utarbeide fremtidens norske spillpolitikk. Det er på høy tid, men det virker som man har bestemt seg før debatt og forhandlinger skal i gang.

Storting og regjering er i ferd med å utarbeide fremtidens norske spillpolitikk

Danskene har hatt lisensordning for enkelte av spillformene siden 2012. Svenskene skal innføre en litt mer liberal lisensordning for noen flere av spillformene innen to år. Annerledeslandet Norge tror ikke på noe annet enn det som alltid har vært her. Jeg har mine egne tanker om hvorfor!

Det hjelper fint lite at erfaringene fra danskenes regime de siste fem år viser nesten utelukkende positive tendenser. Ikke flere spillavhengige har dukket opp i målinger og forskning. Overskuddsmottakerne (selv om dette er noen annerledes enn her hjemme) har ikke lidd noen nød etter at utenlandske spillselskaper gjorde sin lisensierte inntreden på det danske markedet. Danske Spil har det etter alt å dømme helt fint med seg og sitt (gjenværende spill).

Minister Helleland og en rekke enda mindre innvidde individer mener bestemt at dette ikke er noe for Norge og nordmenn. Her er vi helt annerledes og vil helst være det. Jeg tror jeg vet hvorfor!

Svenska Spel har gått sine danske kolleger nøye etter i sømmene, sett på utviklingen «hemma» og utenlands, og kommet til at det må gjøres noe enda mer radikalt for å få kontroll på bransjen og tilbudene til söta bror. Over kjølen går det mot lisensiering av så vel hestespill og bingo i tillegg til sportsspillene danske har lisensiert-utsatt.

Her fra berget hevdes det at spillemønster og tradisjoner er så ulike i våre to naboland i forhold til våre. Spillselskaper (såkalt ulovlige her i Norge) som er vant til det totale skandinaviske markedet trekker helt andre konklusjoner. Parallellene og likhetene er langt flere enn ulikhetene hevder de. Selvsagt gjør de det, og jeg vet hvorfor!

Det er fordi det faktisk er slik de hevder. Det er fordi de uttaler seg som de erfarne, profesjonelle driftere av internasjonal gamingindustri de er. Ikke stemmesankende amatører med valg og gjenvalg på hjernen.

Hensynet til den utsatte gruppe mennesker som virkelig trøbler med å håndtere tilbud om pengespill må selvsagt ivaretas på god måte. Men å late som det er en eneste aktør i verden som kan håndtere slikt er mildt sagt naivt. Med lisensiering av spillformer og tilbud kan man jo regulere dette akkurat som man selv ønsker.

Her er kjernen i den passive holdningen til en helhetlig gamingpolitikk her i landet. Ved å la alt være som det er, slipper man både å jobbe og tenke spesielt mye. Bare sette ned et og annet utvalg som sørger for nok å ramse opp det opplagte og eksisterende i dokumentform. Konklusjonene i stortingsmeldingen hevdes dratt på svært mangelfullt grunnlag og viten, hevdes det fra internasjonalt hold.

Hvorfor er jeg ikke overrasket?

Siste nå er forslag om blokkering av IP-adressene til de utenlands baserte selskapene. Og så gjelder det å gi kjendisene som er profilert i reklamekampanjene deres skikkelig «på pukkelen» for illojalitet og «judas-virksomhet».

Skikkelig konstruktivt!

Nå har til og med foreningen for spillavhengige og deres pårørende innsett at den eneste måten å kunne påvirke fremtidige utfordringen med avhengighet er å ta kontroll. Få kontroll ved å lisensiere med strenge kriterier og lovverk.

Men annerledeslandet tror neppe på det som virker andre steder. Gjør vi vel?


Øivind Smestad

 

Bookietest 2017/18